Gebouw F home
gebouw f

centrum voor
architectuur,
stedenbouw
en landschap

Reigerstraat 16
4811 XB Breda
076 7514980
info@gebouwf.nl

JAARPROGRAMMA 2013

01.01.2013

Programma / Agenda meer

Stadslab Breda dinsdag 20 mei 2014

08.05.2014

Op 20 mei om 19.30u organiseert Gebouw F een inspiratieavond getiteld ‘Stadslab Breda’.
Een laboratorium is een plaats om te experimenteren en nieuwe dingen te ontwikkelen.
Maar wat is nu een Stadslab? Is dat een 'ommuurd’ gebied waar men naar hartelust met destad en stadsontwikkeling kan experimenteren? Is het een organisatie die onderzoek doet naar de stad zoals die zich nu ontwikkelt? Of zijn het juist initiatieven die opkomen in de stad vanuit de
bewoners zelf omdat er een gevoel van noodzaak is, waardoor innovatieve stedelijke ontwikkelingen mogelijk worden?

Lezingenreeks Nieuwe markten, nieuwe kansen. I.s.m. met Urban Design

22.04.2014

Het vak Stedenbouw bevindt zich in een transitiefase. Het vak bevond zich altijd in een sterk en snel veranderende praktijk maar de huidige economische en mogelijke ecologische crisis veranderen het vak nog sneller. Tijden van duidelijke programma’s en heldere omlijnde plangebieden zijn voorbij. Waar moet de nieuwe stedenbouwkundige zich nu op richten? Met welke expertises moet het coalities zoeken en hoe kunnen we de veranderende rol invullen. Op deze vragen zoekt de lezingenreeks antwoorden.

Drijvend cultureel paviljoen B-Ark presenteert zich op Mercado de Belcrum

09.04.2014

A.s. zondag 13 april zullen Edwin van de Velde en Hanneke de Leeuw het gewonnen project B-Ark van de prijsvraag 'Een drijvend cultureel paviljoen voor Breda!' presenteren op de Mercado de Belcrum. Op deze markt willen ze feedback van de bezoekers verzamelen voor hun ontwerp en het gebruik van de ruimten. Ook is het een mooi moment om de toetsen in hoeverre het inzamelen van de verschillende materialen kans van slagen heeft.

Op de website www.mercadodebelcrum.com kan je meer lezen over het programma van de Mercado.

TWEEDE RONDE EN PRIJSUITREIKING IN DE PRIJSVRAAG EEN DRIJVEND CULTUREEL PAVILJOEN VOOR BREDA!

28.02.2014

Op woensdagmiddag 12 maart gaat de tweede 
ronde van start van de ideeënprijsvraag ‘Een 
drijvend cultureel paviljoen voor Breda!’
 Gebouw F heeft samen met de Bond van
 Nederlandse Architecten (BNA) kring West-
Brabant een ideeënprijsvraag georganiseerd 
waaraan iedereen in Breda en daarbuiten mocht
 meedoen, behalve architecten. De opgave was
 om een drijvend cultureel paviljoen te bedenken,
 gemaakt van hergebruikte materialen.
 De ideeënprijsvraag heeft 82 ideeën opgeleverd
 vanuit Breda en daarbuiten waaruit de jury 10 ideeën heeft uitgekozen die door mochten naar
 de volgende ronde.


CULTUURNACHT BREDA VRIJDAG 24 JANUARI 19.00u-0.00u

15.01.2014

Op 24 januari 2014 vindt de Cultuurnacht Breda plaats met als thema ZIEN!
Voor deze zesde editie van de Cultuurnacht openen weer meer dan 40 instellingen hun deuren om je te laten genieten van de cultuur die Breda in zich heeft. Komt dat ZIEN!

Nieuws meer

GEBOUW F, ARCHITECTUURCENTRUM IN BREDA, STOPT

03.07.2014

Gebouw F, het centrum voor architectuur, stedenbouw en landschap in Breda dat in maart 2000 is opgericht, moet haar werkzaamheden beëindigen. Zij heeft haar eigen faillissement aangevraagd vanwege een (door het huidige bestuur bewiste) claim die nog stamt uit de vorige bestuursperiode.

Tegen deze vordering kon Gebouw F geen verweer voeren vanwege het ontbreken van financiële middelen om een advocaat in te schakelen.

De afgelopen jaren heeft Gebouw F veel bereikt van haar doelstellingen; het vergroten van de publieksparticipatie van Bredanaars in het kritisch en enthousiast denken over en het werken aan de omgeving waarin zij wonen en werken. De ideeënprijsvraag 'Een drijvend cultureel paviljoen voor Breda!' is daar een goed voorbeeld van.

Andere doelstellingen waren de ideeënontwikkeling stimuleren en het debat prikkelen onder vakgenoten, een goed netwerk tot stand te brengen van professionals en andere geïnteresseerden die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de stad en tot slot actuele kennis en informatie over stedenbouw en architectuur toegankelijk maken voor iedereen.

De hechte banden die Gebouw F gesmeed heeft met de gemeente Breda, BNA, NHTV, stedenbouwkundigen, woningcorporaties en cul­turele instellingen in Breda heeft zich geuit in verschillende samenwerkingen en activiteiten.

Met als één van de laatste daden van het architectuurcentrum een impuls geven aan het ontstaan van een stadslab door een inspiratie-avond te organiseren en samen met andere partijen in de stad een stadslabwebsite op te zetten.

De vele en verschillende activiteiten van Gebouw F en partners hebben veel media-aandacht op regionale TV in lokale dagbladen en op digitale media gegenereerd.

Frans Parthesius, directeur van Gebouw F, betreurt het dat het tijdperk van Gebouw F is afgesloten, maar is er van overtuigd dat verschillende partners in het stadslab, hun activiteiten voor de stad zullen voortzetten in nieuwe samenwerkingsverbanden en met innovatieve werkwijzen.

JURYRAPPORT 2E FASE IDEEËNPRIJSVRAAG DRIJVEND CULTUREEL PAVILJOEN

20.03.2014

 

JURYRAPPORT 2e FASE IDEEËNPRIJSVRAAG EEN DRIJVEND CULTUREEL PAVILJOEN VOOR BREDA!

 

INLEIDING

De opgave was om een drijvend cultureel paviljoen te ontwerpen waarmee Breda op spectaculaire wijze haar kansen en kwaliteiten van Markstad kan benutten. Dat was de vraag van Gebouw F en de BNA eind 2013. Iedereen mocht meedoen in de eerste ronde, behalve architecten, en zelfs wanneer je helemaal niet in Breda woont. In de eerste ronde werden tien inzendingen genomineerd voor verdere uitwerking. Deze week vond er een markt plaats waarin de genomineerden een architect als samenwerkingspartner konden vinden. Op deze manier leren we ook de architect kennen in zijn nieuwe rol als bemiddelaar, iemand die met klanten, omwonenden en belanghebbenden aan een ontwerp werkt en er voor zorgt dat dat ontwerp als een samenwerking ontstaat. Samen met de architect hebben de genomineerden vandaag het voorstel verder uitgewerkt en hier vanavond gepresenteerd.

Eén van de genomineerden heeft zich teruggetrokken voor de tweede ronde, waardoor er 9 teams overbleven.

Winnaars bekend Ideeënprijsvraag Een drijvend cultureel paviljoen voor Breda!

17.03.2014

Na een lange dag hard werken aan een ontwerp en een uitvoeringsstrategie, presenteerden de 9 teams hun ontwerp voor een drijvend cultureel paviljoen voor Breda voor een volle zaal én voor de 6-koppige jury op vrijdag 14 maart.

De jury kwam na twee uren beraad tot een beslissing over de derde, de tweede en de eerste prijs.

9 prijswinnaars Ideeënprijsvraag drijvend cultureel paviljoen hebben hun architect gekozen

13.03.2014

In het Huis voor Beeldcultuur aan de Reigerstraat hebben gisteren 9 prijswinnaars de keuze voor een architect gemaakt.

Nadat 9 architecten een boeiende presentatie hadden gehouden over hun eigen werk, schreven de prijswinnaars hun eerste, tweede en derde keuze op.

Het leek erg moeilijk om een keuze te maken uit zoveel interessant aanbod.

Moderator Marty van de Klundert van Space Value hield vervolgens de architecten nog even in spanning toen hij bekend maakte op welke architect de keuze was gevallen van de afzonderlijke winnaars. Verrassend was dat de prijswinnaars toch bijna allemaal een andere 1e keuze hadden gemaakt, zodat het maar 1 keer nodig was om lootjes te trekken vanwege eenzelfde eerste keuze voor een architect.

Nota van toelichtingen BEANTWOORDING VRAGEN 2e fase Ideeënprijsvraag

05.03.2014

Naar aanleiding van het prijsvraagreglement voor de 2e ronde van de Ideeënprijsvraag Een drijvend cultureel paviljoen voor Breda, zijn er twee vragen gesteld:

1) Wat wordt er verstaan onder 'verplaatsbaar'. Moet alles over water verplaatst worden of mag een deel van het paviljoen ook verplaatst worden over de weg, danwel met een grote kraan over een brug getakeld worden?

2) Er wordt geschreven over een eindpresentatie met de mogelijkheid van geprojecteerde tekeningen. Wat is het maximale formaat van het papier dat onder de projector kan?


 

Juryrapport Ideeënprijsvraag een drijvend cultureel paviljoen voor Breda!

03.02.2014

Gebouw F, het centrum voor architectuur, stedenbouw en landschap in Breda, en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) kring West-Brabant, schreven dit jaar voor het eerst een ideeënprijsvraag uit, waaraan iedereen in of buiten Breda mocht meedoen, alleen of in groepsverband. Architecten waren van deze fase in de prijsvraag uitgesloten, omdat zij in de tweede fase kunnen meedoen.
De opgave was om een idee voor een drijvend cultureel paviljoen te bedenken met gebruikte materialen. Dit paviljoen zou op verschillende plekken in Breda moeten kunnen liggen.

10 PRIJSWINNAARS IDEEËNPRIJSVRAAG DRIJVEND CULTUREEL PAVILJOEN BEKEND!!!

30.01.2014

In een volle zaal in het Huis voor Beeldcultuur zijn gisteren 29 januari de 10 prijswinnaars van de ideeënprijsvraag 'Een drijvend cultureel paviljoen voor Breda' bekend gemaakt.

Juryvoorzitter René Bosma, adjunct-directeur van de St. Joost Academie en  Selçuk Akinci, wethouder cultuur en duurzaamheid, haalden de 10 prijswinnaars om de beurt naar voren, terwijl de spanning werd opgebouwd. René Bosma verwoordde in heldere taal waarom de keuze van de jury op de winnende ideeën was gevallen. Selçuk Akinci liet de prijswinnaars even aan het woord door een onderhoudend vragenvuur, alvorens zij hun oorkonde in ontvangst mochten nemen.

Strategieën voor het Stationsgebied

11.11.2013

De ontwikkeling van Via Breda is nog geen acht jaar geleden begonnen, toch waren vooruitzichten toen volledig anders dan nu. Het ontwikkelingsperspectief is sterk veranderd en dat is nog eens versterkt doordat vastgoedbedrijf NS Poort, sinds kort NS Stations geheten, uit de ontwikkeling van de omgeving van de OV-terminal is gestapt.

Een zorgvuldige doorontwikkeling van het Stationsgebied (Stationskwartier en Spoorbuurt) staat nu onder druk door het ontbreken van de mogelijkheid om de gebiedsvisie integraal uit te voeren en door het risico dat korte termijn opbrengsten boven kwaliteitsborging voor de lange termijn gaan.

Gebouw F heeft deze problematiek aan de NHTV voorgelegd en een groep professionals bij elkaar gezocht om mee te denken. Het resultaat van dat initiatief ligt nu voor u en is hieronder te downloaden.

Een eenduidig antwoord is er niet, maar de in deze publicatie gepresenteerde projecten laten wel tal van nieuwe inzichten en uitgangspunten zien.

 

Publicatie: Strategieën voor het Stationsgebied  (let op groot bestand 48Mb)

Frans Parthesius bij Grensgeluiden, radioprogramma, op zondag 10 november om 11.00u

07.11.2013

Aanstaande zondag 10 november praat Frans Parthesius, directeur van Gebouw F, in het radioprogramma Grensgeluiden  hierover om 11.00u.

Ga luisteren! Ether: 106.2 FM TV: Ziggo Digitaal - kanaal 41

Leegstandskaart Breda

21.06.2013

Gebouw F heeft de Leegstandskaart Breda ontwikkeld en op 4 juni 2013 gelanceerd.

Ga hier naar de beeldvullende versie Leegstandskaart Breda

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Gebouw F.


Deel deze pagina

Podium > Twitter